FB

Arealet til matproduksjon per innbygger blir mindre

March 06, 2018