Følg vækstsæsonen 2018 uge for uge på Update

Bygkampen - inspektion af parcellerne

April 26, 2018
Inspektion af parceller på Gyldensteen Gods, som er blevet sået med Maltbyg.