Sverige

Svampbekämpning i potatis - 2014

June 30, 2014
Lisa Rydenheim berättar om svampbekämpning med Infinito i potatis.