September 03, 2014
Bayers varslingssystem afslører mange angreb af rapsjordlopper i år.