May 15, 2015
Septoria-svamp er den største trussel. Flemming Larsen giver sit bud på, hvordan man forhindrer skader i afgrøden.