Sverige

Svampbekämpning i vårkorn

June 18, 2015
Använd Proline 0,4 l/ha + Comet Pro 0,3 l/ha eller alternativt 0,25 Acanto l/ha.