August 06, 2015
Tjek for rapsjordlopper og snegle i rapsen. Oxitril udgår af sortimentet, og du kan nu købe såsæd bejdset mod lus.