Følg vækstsæsonen 2016 uge for uge på Update

Varmen og ukrudtet er på vej

March 31, 2016
Ivan Kloster giver gode bud på indsats mod rajgræs, agerrævehale og gold hejre samt råd til behandling i marker, som ikke blev behandlet i efteråret.