Finland

Prosaron käyttö ohralla

Minni ja Anni ohran tautitorjunnan äärellä kasvukaudella 2016