September 06, 2016
Vi er i en rapsmark på Simonsborg og en kommende hvedemark på Fuglager.