October 02, 2016
I ubehandlede marker kan græsukrudtet være så langt fremme, at en løsning med Boxer og DFF ikke er tilstrækkelig.