Vidste du at...

Europa er nettoimportør af fødevarer

February 14, 2017
Europa importerer fødevarer svarende til, hvad der kan produceres på et areal på størrelse med Storbritanien.