Finland

Parempi kuivuuden kesto biksafeenilla

Kuivissa oloissa tautiaineella käsitelty vehnä yhteyttää paremmin kuin käsittelemätön.

Biksafeeni- & Biksafeeni/triatsoli –käsitellyt kasvit kasvavat paremmin kuin strobiluriinilla käsitellyt kasvit. Tämä johtuu siitä, että ne yhteyttävät aktiivisemmin kuin strobilla käsitelty, kuivissa oloissa kasvu biksafeenilla on varmempaa.