Følg vækstsæsonen 2013 uge for uge på Update

Bekæmp svampe i vårbyg nu - uge 23

June 04, 2013
Ivan Kloster anbefaler behandling med Prosaro eller blandinger med Proline for at sikre et stort udbytte i vårbyg, som står bemærkelsesværdigt godt i år.