Følg vækstsæsonen 2014 uge for uge på Update

Klar til at bekæmpe rajgræs - uge 13

March 26, 2014
Der er vækst i rajgræsset i en hvedemark i Grauballe, og bekæmpelse skal sættes ind, når vejret bliver til det.