Følg vækstsæsonen 2014 uge for uge på Update

Bekæmp svampe i raps og byg - uge 18

April 30, 2014
Kenneth Søbye og Ivan Kloster giver deres bud på bekæmpelse af svampe i raps og i byg.