Følg vækstsæsonen 2014 uge for uge på Update

Behandling i majs og rug - uge 20

May 15, 2014
Det er tid til den første behandling mod ukrudt i majs og mod svampeangreb i rug.